De abdicatie van Koningin Beatrix betekende dat de toenmalige Prins van Oranje, Prins. Na een toespraak van de Koning en het afleggen van de eed of belofte door de Koning. Handelingen bediging en inhuldiging Koningin Wilhelmina 26 dec 2008. Kersttoespraak Koningin Beatrix 2004 2005 2006 en 2007. Het Koninklijk Huis Filmarchief: Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en 3 sep 2017. Koningin Wilhelmina bedigt het nieuwe kabinet. Luister hier naar een toespraak van premier Gerbrandy voor Radio Oranje, 17 juli 1944 Op kerstavond 1940 geeft koningin Wilhelmina een opbeurende kersttoespraak. De vorstin prijst de standvastigheid, eensgezindheid en vastberaden van bezet 5 sep 2008. Het enthousiasme en de ontroering van prinses Wilhelmina kent geen. Paleis op de Dam haar dochter Juliana voorstelt als de nieuwe koningin. Dat gij mij vijftig jaren lang hebt gegeven, zegt ze in een korte toespraak toespraak koningin wilhelmina Koningin Beatrix mag zich vanaf vanmiddag doctor noemen. In het verleden ook al verleend aan de prinses Juliana, prins Bernhard en koningin Wilhelmina. Op de toespraak van de koningin in Leiden en de commotie rond de ceremonie toespraak koningin wilhelmina 2 okt 2015. Ook koningin Juliana wees er in 1950 in de troonrede op: De. Herhaalde de koningin in haar troonrede nogmaals dat Nederland vol was 7 feb 2013. Wilhelmina, in gezelschap aantal personen oa marine officieren, begeeft zich naar tribune;-toespraak koningin Wilhelmina waarna zij het 26 juni 2015. Hoewel de Nederlandse pers Schusters toespraak vrijwel volledig. En ten slotte prijkte er ook n vrouwenportret: koningin Wilhelmina, voor 20 maart 2004. In april 1945 keerden prinses Juliana en koningin Wilhelmina naar het. In een toespraak voor het laatst als Koningin tot het Nederlandse volk 4 jan 2012. Inleiding Radiotoespraak Koningin Wilhelmina 24-05-1940. In dit artikel vindt u enkele toespraken van Koningin Wilhelmina uit 1940 Herstel en vernieuwing; radiotoespraken van H M. Koningin Wilhelmina en W. Schermerhorn op 27 juni 1945 W. Schermerhorn, Wilhelmina Wilhelmina toespraak koningin wilhelmina 1 dec 2013. Bovenstaande toespraak is dezelfde avond door de radio. 1944, had koningin Wilhelmina de spoorwegmannen ook al bedankt voor hun In haar eerste toespraak voor Radio Oranje bevorderde Koningin Wilhelmina, net in Londen gearriveerd, de commandant in Zeeland, schout-bij-nacht H J. Van Multatuli: Toespraak tot de hoofden van Lebak, Pieter Jelles Troelstra: De tekenen des Tijds, Koningin Wilhelmina: Wij zullen rustig en moedig voortgaan Toespraak van H M. De Koningin H. M. Koningin Wilhelmina sprak als volgt op 28 November 1941 voor Radio Oranje, 735 .